Zamknij
REKLAMA

Kolejny korzystny wyrok TSUE dla Frankowiczów. Sprawdź, co zmienia

14.23, 13.09.2022 materiał partnera Aktualizacja: 14.23, 13.09.2022

Medialny świat obiegła informacja o kolejnym sukcesie polskich Frankowiczów przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Wysyp informacji zatrząsł wręcz stronami informacyjnymi, a dzień 8 września 2022 r. zapisze się na kartach kalendarza, jako kolejny symbol sprawiedliwości dla frankowiczów, bowiem jednoznaczne rozstrzygnięcie TSUE, choć spodziewane, wtłoczyło nadzieję i utwierdziło w przekonaniu o tym, że sprawy frankowe stanowią wyższą wagę. Czytelnicy poszukujący informacji dotyczących konsekwencji ostatniego głośnego wyroku TSUE trafili w dobre miejsce, bowiem w niniejszym artykule poddamy wnikliwej, konkretnej analizie w ujęciu wpływu na sprawy frankowe. 

W jakich kwestiach zapadł wyrok?

Należy zacząć od tego, iż wyrok TSUE z dnia 8 września 2022 r. dotyczy spraw połączonych, od C-80/21 do C-82/21, ale kwestie, jakie rozstrzygnął dotyczą wielu innych spraw, które rozpatrywane są każdego dnia przez sądy krajowe. Trybunał Sprawiedliwości od lat kurczowo trzyma stronę poszkodowanych frankowiczów, czasami również na przekór Sądowi Najwyższemu lub sprzeciwiając się orzecznictwu krajowemu. Przypomnimy pokrótce zatem, jakich niuansów frankowych dotyczy wyrok:

  • Kwestii biegu przedawnienia
  • Zastępowania nieuczciwej klauzuli indeksacyjnej średnim kursem NBP
  • Wykreślania z umowy tylko tych fragmentów, które uznawane są za nieuczciwe

Orzeczenie TSUE - jaki zapadł wyrok?

Wcześniejsze orzeczenia TSUE traktowały o tym, że zadaniem wymiaru sprawiedliwości, a co za tym idzie sądów przynależnych do Unii Europejskiej jest podejmowanie starań, dążących do usunięcia nieuczciwych warunków umów, a także aby zapobieganie takim zabiegom w przyszłości. Rolą sądów zatem jest pokazanie przykładu w formie orzecznictwa, iż nieuczciwe zagrania spotkają się z adekwatną do czynu karą. W przypadku spraw frankowych - unieważnieniem umowy oraz zwrotem niesłusznie pobranych rat od kredytobiorcy. TSUE podchodząc do tematu utrzymania umowy w mocy oraz postanowień abuzywnych, orzekł, iż:

  • Bieg terminu przedawnienia roszczeń kredytobiorcy w sprawie zwrotu nienależnie pobranych rat nie może rozpocząć się dopóki, dopóty kredytobiorca nie dowie się o nieuczciwym charakterze zapisów w swojej umowie kredytowej. Oznacza to, iż sądy nie mogą ograniczyć się jedynie do zwrotu należności za okres 10 ostatnich lat, jeśli konsument o toksyczności swojej umowy kredytowej dowiedział się dopiero niedawno. Kredytobiorca nie mógłby wówczas dochodzić swoich roszczeń przed sądem wcześniej, ponieważ jego nieświadomość odnośnie występowania tychże zapisów mu na to nie pozwalała. 
  • Zastępowanie klauzul indeksacyjnych uśrednionym kursem NBP po raz kolejny TSUE stwierdził, iż nie może zachodzić taka możliwość. Takie rozstrzygnięcie nie jest możliwe szczególnie, gdy kredytobiorca ma świadomość oraz godzi się na unieważnienie swojej umowy kredytowej, a nawet wyraża swoją niezgodę na wprowadzenie do umowy zapisu odnośnie średniego kursu NBP.
  • Wykreślanie z umowy kredytowej tylko nieuczciwego zapisu jest niedozwolone. Oznacza to, iż sądy krajowe nie mogą wykreślić jedynie części niedozwolonego zapisu, zaś powinni oni usunąć cały niedozwolony zapis, co prowadzi również do upadku i unieważnienia całej umowy.

Jak na wyroku TSUE skorzystają Frankowicze?

Wiedza w zakresi orzeczenia TSUE z dnia 8 września pozostaje ogólnodostępna, jednak rodzi się pytanie, jaki wpływ wywrze na orzeczeniach w sprawach frankowych. W opinii Kancelarii Frejowski CHF, wyrok TSUE nie przeciera szlaków, zaś wskazuje sądom, którą drogą powinny kroczyć. Od zawsze wiadomo, że jeśli umowa kredytowa nosi wady prawne, to koniecznym jest, aby została ona unieważniona lub zmodyfikowana, ale zgodnie z wolą konsumenta. W związku z tym, sądy zobligowane są do unieważniania umów kredytowych, które noszą wady prawne, co znacznie ułatwi sądom krajowym szybsze orzekanie w sprawach frankowych. Podobne stanowisko obejmujemy w zakresie biegu przedawnienia, bowiem głosimy już od dawna, iż istnieje możliwość zwrotu wszelkich uiszczonych rat, niezależnie od czasu jaki upłynął. Wyrok TSUE potwierdził tezy oraz strategię procesową, jaką od lat reprezentuje w sprawach mocodawców Kancelaria Frejowski CHF, zatem warto pamiętać, iż banki zobowiązanie będą do zwrotu wszelkich rat z uwagi na fakt, iż od powzięcia wiedzy o wadliwości umowy kredytowej jeszcze nie minęło. 

Frankowicze poszukujący specjalistycznej pomocy, jak również ci zachęceni ostatnim wyrokiem TSUE w sprawach frankowych mogą skonsultować swoją sprawę z kancelaria frankowa Częstochowa, kontakt można znaleźć na stronie tejże kancelarii.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMASpełnij swoje marzenia o pięknie urządzonym domu decydując się na zakupy właśnie w naszym sklepie. Dostaniesz u nas najbardziej stylowe meble tapicerowane, wśród których znajdziesz między innymi doskonałe, eleganckie narożniki, niezwykle komfortowe fotele, a także kanapy. Jako autoryzowany sprzedawca wyposażenia domowego, nasze realizacje projektujemy z myślą o gustach, jak i możliwościach finansowych Klientów. Nie czekaj, spełniaj swoje marzenia kupując nasze wytrzymałe, wykonane z solidnych materiałów wyposażenie użytku domowego.
0%