Zamknij
REKLAMA
praca przy maszynach (wtryskarki), kontrola jakości
StPr/22/0908
data rozpoczęcia pracy od 06.12.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

praca w bibliotece
StPr/22/0909
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

wykonywanie zabiegów: manicure, pedicure, henna
StPr/22/0904
data rozpoczęcia pracy od 05.12.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

praca z dzieckiem w wieku 3 lat
StPr/22/0906
data rozpoczęcia pracy od 05.12.2022
wynagrodzenie od od 3 200 do 4 200 PLN

- Obsługiwanie klienta w jednostkach administracji; sporządzanie w formie elektronicznej lub na podstawie obowiązujących w przedsiębiorstwie szablonów dokumentów dotyczących spraw administracyjnych, go, w tym: sporządzanie umów cywilnoprawnych i dokumentów wynikających ze stosunku pracy, opracowywanie regulaminów pracy, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, procedur, instrukcji i innych dokumentów; przygotowywanie różnych form korespondencji służbowej, redagowanie pism, korespondencji, sprawozdań i notatek służbowych; uczestniczenie w prowadzeniu postępowania administracyjnego w jednostkach administracji prowadząc nadzór i archiwizację elektroniczną; wykonywanie prac organizacyjnych związanych z przygotowaniem spotkań służbowych; przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie pism. - Godziny pracy: 8:00-16:00.
StPr/22/3318
data rozpoczęcia pracy od 07.12.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

zakładanie całej hydrauliki w całym budynków
StPr/22/0902
data rozpoczęcia pracy od 02.01.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

praca w sklepie "Żabka"
StPr/22/0903
data rozpoczęcia pracy od 02.12.2022
wynagrodzenie od od 1 505 PLN

przygotowanie materiałów, maszyn i urządzeń , sumienne wykonywanie poleceń przełożonych
StPr/22/0897
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

Profesjonalna obsługa Klienta przy kasie fiskalnej, na sali sprzedaży i ladzie mięsnej; Dbanie o właściwy sposób ekspozycji towarów;Przyjmowanie dostaw i wykładanie towaru;Przygotowywanie i umieszczanie prawidłowych oznaczeń cenowych;Zapewnienie standardów czystości i jakości w sklepie, jego obrębie oraz na ladzie mięsnej
StPr/22/0898
data rozpoczęcia pracy od 30.11.2022
wynagrodzenie od od 3 730 PLN

pakowanie i obróbka detali, kontrole jakości produktu, dbanie o stanowisko pracy
StPr/22/0896
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

REKLAMA