Zamknij
REKLAMA
Opiekun osoby starszej
StPr/22/0800
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 680 PLN

prowadzenie indywidualnych zajęć w oddziale przedszkolnym
StPr/22/0798
data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
wynagrodzenie od od 3 424 PLN

Pozyskiwanie kontrahentów, prowadzenie rozmów handlowych, sporządzanie umów i ofert, praca w terenie (województwo).Spotkanie w siedzibie pracodawcy.Rozwijanie sprzedaży na terenie województwa, aktywna rozbudowa portfela klientów, budowanie i podtrzymywanie trwałych relacji biznesowych z kluczowymi klientami spółki, profesjonalne doradztwo w zakresie asortymentu znajdującego się w ofercie handlowej, dbanie o pozytywny wizerunek spółki.
StPr/22/0790
data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

Obsługa maszyn produkcyjnych, wypełnianie dokumentacji zgodnie z instrukcjami.
StPr/22/0776
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

zarządzanie zespołem, obsługa klienta, prowadzenie zmiany
StPr/22/0759
data rozpoczęcia pracy od 09.09.2022
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

Kontakt z klientami, sporządzanie dokumentacji, udział w audytach, wdrażanie działań zapewniających jakość wyrobu;
StPr/22/0742
data rozpoczęcia pracy od 30.08.2022
wynagrodzenie od od 3 900 do 4 500 PLN

produkcja pieczywa
StPr/22/0747
data rozpoczęcia pracy od 30.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

- Zakres obowiązków: 1. obsługiwanie klienta w jednostkach administracji; 2. sporządzanie w formie elektronicznej lub na podstawie obowiązujących w przedsiębiorstwie szablonów dokumentów dotyczących spraw administracyjnych, w tym: sporządzanie umów cywilnoprawnych i dokumentów wynikających ze stosunku pracy, opracowywanie regulaminów pracy, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, procedur, instrukcji i innych dokumentów; 3. przygotowywanie różnych form korespondencji służbowej, redagowanie pism, korespondencji, sprawozdań i notatek służbowych; 4. uczestniczenie w prowadzeniu postępowania administracyjnego w jednostkach administracji prowadząc nadzór i archiwizację elektroniczną; 5. wykonywanie prac organizacyjnych związanych z przygotowaniem spotkań służbowych; 6. przyjmowanie, segregowanie dokumentacji. - Godziny pracy: 8:00-16:00
StPr/22/2212
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

REKLAMA