Zamknij

Komunikat dla podmiotów gospodarczych w Myszkowie

10:04, 14.07.2021 |
Skomentuj
REKLAMA

W nawiązaniu do uchwalonego 1 kwietnia 2021 r. przez Radę Miasta w Myszkowie nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszków przypominamy, że została określa m.in. częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych. Regulamin stanowi, że niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne winny być odbierane nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, bioodpady w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w pozostałym okresie nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, popiół z palenisk domowych nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Minimalną pojemność i rodzaj pojemników oraz worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych określają zapisy Rozdziału 5 ww. Regulaminu.

Burmistrz Miasta Myszkowa wystosował stosowne pismo do Operatorów świadczących usługi odbioru odpadów obligujące ich do weryfikacji wszystkich zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych pod kątem częstotliwości odbierania odpadów oraz wyposażenia w pojemniki i przestrzegania zasady odbioru odpadów w ustalonej w Regulaminie częstotliwości.

Przestrzeganie zasad Regulaminu będzie podlegało kontroli ze strony Gminy Myszków zarówno w stosunku do wytwórców odpadów, jak również do firm działających na terenie gminy Myszków w zakresie odbioru odpadów komunalnych posiadających wpis do Rejestru Działalności Regulowanej i odbierających odpady z nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z zawartymi umowami.

Powyższe jest spowodowane notorycznym nieprzestrzeganiem częstotliwości oddawania odpadów komunalnych przez ich wytwórców i powszechnym w Myszkowie procederem tzw. „podrzucania” odpadów komunalnych pochodzących z działalności gospodarczej do „altan śmietnikowych” na osiedlach, co skutkuje obciążaniem mieszkańców miasta Myszkowa kosztami, które powinien ponieść przedsiębiorca.

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%