Zamknij
REKLAMA

14:13, 01.09.2020

Przez trzy dni w Poraju realizowane były zajęcia komputerowe – „Zaprzyjaźnij się z komputerem!”. Warsztaty, organizowane przez Partnerstwo Północnej Jury, są wsparciem dla osób 50+ wykluczonych cyfrowo. Współfinansowane są w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Celem warsztatów jest zdobycie kompetencji komputerowych przez mieszkańców obszaru działania "Partnerstwo Północnej Jury" wykluczonych cyfrowo, w wieku powyżej 50 lat, poprzez uczestnictwo w cyklu 3 warsztatów komputerowych przeprowadzonych na terenie 9 partnerskich gmin. Nabycie kompetencji komputerowych ułatwi kursantom załatwianie koniecznych, życiowych spraw takich jak internetowe opłaty i rachunki, zakupy, możliwość szybszej komunikacji przy użyciu poczty elektronicznej, stworzy szansę na podniesienie kwalifikacji i zdobycie pracy czy też poszukiwanie w Internecie możliwości finansowania działalności nieaktywnych organizacji pozarządowych. Warunkiem ukończenia warsztatów przez uczestników jest 100% frekwencja na warsztatach a także pozytywnie zaliczony test sprawdzający nabyte kompetencje komputerowe.

[UG Poraj]

REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz