Zamknij
REKLAMA

12:17, 06.04.2020

Trwają inwestycje Powiatu Myszkowskiego

Na rok 2020 Powiat Myszkowski zaplanował inwestycje drogowe, które wpłyną na poprawę jakości dróg powiatowych. Łącznie na cele inwestycyjne, nie tylko drogowe, przewidziano 22.698.529 zł, w tym dotacje pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych, a także środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Trwają więc m.in. inwestycje drogowe, budowa hali sportowej przy ZS nr 1. Przypomnijmy również, że Powiat Myszkowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 mln zł na utworzenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym.

 

Jednym z najważniejszych zadań powiatowych jest prowadzenie inwestycji, dzięki którym poprawia się otoczenie publiczne i z których korzystać mogą wszyscy mieszkańcy. Plan inwestycyjny przestawia się imponująco, z uwagi na fakt, że mamy do czynienia z przedsięwzięciami o znacznym rozmachu.

 

Aktualnie w ramach inwestycji drogowych trwają prace na trzech odcinkach, a niebawem rozpoczną się roboty na kolejnych.

Dziś przedstawiamy informację o aktualnie prowadzonych tegorocznych inwestycjach drogowych. Szczegółowe informacje przekazał Powiatowy Zarząd Dróg.

 

Pierwszą jest zadanie pn. „Przebudowa DP 2311 S na odcinku 2430 m od ronda (istniejącego) w miejscowości Mzyki do DW 789.


Do tej pory wykonano: 

- sfrezowanie nawierzchni bitumicznej na długości 2000 m 

- stabilizację istniejącej podbudowy na 2000 m 

- dolną i górną warstwę podbudowy na długości 2000 m

- warstwę wiążącą z masy bitumicznej na długości 2000 m

- obustronne pogłębienie rowów na długości 2000 m

- obustronne utwardzenie poboczy kruszywem na długości 2000 m

 

Ponadto wykonano przepust okularowy o średnicy 1000 mm pod drogą, a także parking i chodnik na wysokości cmentarza od początku muru ogrodzeniowego do ok. 26,0 mb za bramą 

wjazdową na cmentarz

 

Drugim obecnie realizowanym zadaniem jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1012 S na odcinku ok. 1000 m od miejscowości Gęzyn w kierunku Koziegłów; na odcinku 950 m od ul. Jasnej w Poraju oraz przebudowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu DP 1012 S w m. Poraj, ul. Jastrzębska”.

 

Obecnie wykonano – na odcinku ok. 1 kilometra od miejscowości Gęzyn (Gmina Poraj) w kierunku Koziegłów:

- sfrezowanie nawierzchni bitumicznej na długości 1 000 m

- podbudowa zasadniczej z masy bitumicznej oraz w-wy wiążącej na w/w odcinku

- pogłębienie rowów obustronne na długości – ok. 1 000 m

- obustronne utwardzenie poboczy kruszywem i frezem na długości - 1 000 m

- roboty na ob. mostowym: remont skrzydeł i płyty pomostu.

 

Powiat Myszkowski inwestuje też w zadanie, jakim jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 S w Myszkowie (Nierada) łącznie z robotami na przepuści i przebudową mostu.”

 

W ramach tej inwestycji wykonano:

- sfrezowanie nawierzchni bitumicznej na długości 493,43 m

- roboty na dwóch przepustach pod drogą

- rozebranie istniejącego obiektu mostowego

- 16 sztuk pali wierconych o średnicy 800 mm i długości 10 m

 

Ważną inwestycją Powiatu jest budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Myszkowie, gdzie również trwają prace zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu. 

Szacowany koszt budowy to 6.149.000 zł. Realizacja inwestycji została rozłożona na lata 2017-2020. Dzięki zaangażowaniu obecnego Zarządu Powiatu udało się pozyskać na ten cel środki w wysokości 1.959.200 zł, pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Hala będzie obiektem z pełnowymiarowym boiskiem do rozgrywania meczów np. siatkówki czy koszykówki i in.

[Powiat Myszkowski]

REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz