Zamknij
REKLAMA

12:17, 06.04.2020

Trwają inwestycje Powiatu Myszkowskiego

Na rok 2020 Powiat Myszkowski zaplanował inwestycje drogowe, które wpłyną na poprawę jakości dróg powiatowych. Łącznie na cele inwestycyjne, nie tylko drogowe, przewidziano 22.698.529 zł, w tym dotacje pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych, a także środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Trwają więc m.in. inwestycje drogowe, budowa hali sportowej przy ZS nr 1. Przypomnijmy również, że Powiat Myszkowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 mln zł na utworzenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym.

 

Jednym z najważniejszych zadań powiatowych jest prowadzenie inwestycji, dzięki którym poprawia się otoczenie publiczne i z których korzystać mogą wszyscy mieszkańcy. Plan inwestycyjny przestawia się imponująco, z uwagi na fakt, że mamy do czynienia z przedsięwzięciami o znacznym rozmachu.

 

Aktualnie w ramach inwestycji drogowych trwają prace na trzech odcinkach, a niebawem rozpoczną się roboty na kolejnych.

Dziś przedstawiamy informację o aktualnie prowadzonych tegorocznych inwestycjach drogowych. Szczegółowe informacje przekazał Powiatowy Zarząd Dróg.

 

Pierwszą jest zadanie pn. „Przebudowa DP 2311 S na odcinku 2430 m od ronda (istniejącego) w miejscowości Mzyki do DW 789.


Do tej pory wykonano: 

- sfrezowanie nawierzchni bitumicznej na długości 2000 m 

- stabilizację istniejącej podbudowy na 2000 m 

- dolną i górną warstwę podbudowy na długości 2000 m

- warstwę wiążącą z masy bitumicznej na długości 2000 m

- obustronne pogłębienie rowów na długości 2000 m

- obustronne utwardzenie poboczy kruszywem na długości 2000 m

 

Ponadto wykonano przepust okularowy o średnicy 1000 mm pod drogą, a także parking i chodnik na wysokości cmentarza od początku muru ogrodzeniowego do ok. 26,0 mb za bramą 

wjazdową na cmentarz

 

Drugim obecnie realizowanym zadaniem jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1012 S na odcinku ok. 1000 m od miejscowości Gęzyn w kierunku Koziegłów; na odcinku 950 m od ul. Jasnej w Poraju oraz przebudowa mostu nad rzeką Wartą w ciągu DP 1012 S w m. Poraj, ul. Jastrzębska”.

 

Obecnie wykonano – na odcinku ok. 1 kilometra od miejscowości Gęzyn (Gmina Poraj) w kierunku Koziegłów:

- sfrezowanie nawierzchni bitumicznej na długości 1 000 m

- podbudowa zasadniczej z masy bitumicznej oraz w-wy wiążącej na w/w odcinku

- pogłębienie rowów obustronne na długości – ok. 1 000 m

- obustronne utwardzenie poboczy kruszywem i frezem na długości - 1 000 m

- roboty na ob. mostowym: remont skrzydeł i płyty pomostu.

 

Powiat Myszkowski inwestuje też w zadanie, jakim jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 S w Myszkowie (Nierada) łącznie z robotami na przepuści i przebudową mostu.”

 

W ramach tej inwestycji wykonano:

- sfrezowanie nawierzchni bitumicznej na długości 493,43 m

- roboty na dwóch przepustach pod drogą

- rozebranie istniejącego obiektu mostowego

- 16 sztuk pali wierconych o średnicy 800 mm i długości 10 m

 

Ważną inwestycją Powiatu jest budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Myszkowie, gdzie również trwają prace zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu. 

Szacowany koszt budowy to 6.149.000 zł. Realizacja inwestycji została rozłożona na lata 2017-2020. Dzięki zaangażowaniu obecnego Zarządu Powiatu udało się pozyskać na ten cel środki w wysokości 1.959.200 zł, pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Hala będzie obiektem z pełnowymiarowym boiskiem do rozgrywania meczów np. siatkówki czy koszykówki i in.

[Powiat Myszkowski]

REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.).

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz